Espresso macchiato

Espresso z niewielką ilością spienionego mleka.